Liên Hệ
Liên hệ
Địa chỉ:
418 Nơ 1A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Email: thangmaythanhphat@vnn.vn/kd.thangmaythanhphat@gmail.com

Điện thoại: +84.4.36419763
 Fax: +84.4.36419761
Điện thoại di động: 0961 121 121 / 0913 04 34 24