Bảng điều khiển mới

Bảng điều khiển mới thiết kế của Thành Phát sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 1/2013, sử dụng cho thị trường Lào, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc