• Chinh phục đỉnh cao chất lượng
  • Sáng tạo không gian
  • Hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Address: No. 30 - BT5 - X2 - North Linh Dam - Hoang Liet Ward - Hoang Mai District - Hanoi - Viet Nam

Email: kd.thangmaythanhphat@gmail.com

Phone: +84.4.36419763

Fax: +84.4.36419761

Hotline: 0913 043 424 / 0948 341 666

VP HCM: 0961121121

VP Đà Nẵng: 0819002323

VP Thanh Hóa: 0912732666

VP Quảng Ninh: 0948200011 

VP Hải Dương: 0912912494